Etkin Kolej
ORTAOKUL

Yaşam Benim Projem

Hedeflenen lise için temel basamak olan ortaokul eğitiminde, araştıran, oluşturan, analiz, sentez ve değerlendirme yapan bireyler olmasını hedeflenir. Öğrencilerimizin kendi plan ve projelerini özgün bakış açılarıyla bütünleştirerek; onların fikirlerini ön planda tutan, öğrenci merkezli çalışmalarla kalıcı öğrenme sağlanır.

ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİMİZ

ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve yabancı dilde etkin öğrenciler yetiştirdiğimiz orta okulumuzda öğrencilerimiz 21.YY becerileri ile tam donanımlı halde okulumuzdan mezun ediyoruz. Özel mentörlük sistemimiz ile Eskişehir’de ilk ve tek öğrenci mentörlüğü sistemini uyguluyoruz.Öğrenci performans odaklı ve okul - aile işbirliğine büyük önem veriyoruz.

Velilerimize yapmış olduğumuz düzenli bilgilendirme ile çocuklarının gelişimine yakından şahitlik ediyorlar.

Öğrencilerimizin ilgi,eğilim ve yetenekleri doğrultusunda onları liseye hazırlıyoruz. Öğrencilerimizi üreten,etkin bireyler olarak okulumuzdan mezun ediyoruz.

“HER ÖĞRENCİ ÖZELDİR”
DÜŞÜNCESİ MERKEZE ALINARAK ŞEKİLLENEN

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Eğitim anlayışımız “her öğrenci özeldir” düşüncesi merkeze alınarak şekillenmiştir. Bu düşünce çerçevesinde her öğrenciye yaklaşım tarzımız, yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkmakta ve etkin eğitim modelinin uygun gördüğü uygulama kişiye özel olarak sürdürülmesi, özet olarak eğitim, öğretim ve danışmanlık faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi çalışmalarıdır.

UYGULAMALARIMIZ

UYGULAMALARIMIZ

ETKİN MENTÖRLÜK SİSTEMİ (EMS )

17 SAAT HAFTALIK İNGİLİZCE EĞİTİMİ

BİLİM SINIFLARI

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARA HAZIRLIK

ROBOTİK VE KODLAMA ATÖLYESİ

MÜZİK, RESİM VE DRAMA ATÖLYELERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

HIZLI OKUMA

PERFORMANS KAPASİTE ARTTIRMA

Etkin Kolej
Etkin Mentörlük Sistemi (EMS)

Öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda onları geleceğe hazırlamak için geliştirdiğimiz Etkin Mentörlük Sistemi (EMS) Eskişehir’de ilk ve tektir. Yıl içerisinde etkin mentörlük sistemi ile çok sayıda test ve değerlendirme ile velilerimiz de etkin kılınmıştır.

Ortaokul | Etkin Kolej Hedeflenen lise için temel basamak olan ortaokul eğitiminde, araştıran, oluşturan, analiz, sentez ve değerlendirme yapan bireyler olmasını hedeflenir.

Etkin Kolej