Etkin Kolej
KLASİK EĞİTİM MODELLERİNİ UNUTUN!

Etkin Eğitim Modeli

Etkin eğitim modeli, Etkin Eğitim Kurumlarının tüm şubelerinde uygulanan özel bir modeldir. Eğitim çalışmaları tamamen bu model çerçevesinde yapılmakta olup her yaz döneminde uzman ekibimiz tarafından güncellenmekte yapısı yenilenerek ek uygulamalar model içine yerleştirilmekte de sürekli geliştirilmektedir.

Bu modelin içindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de “Birebir öğrenci koçluğu ve danışmanlık” tır. Danışmanlarımız öğrencilerin akademik çalışmalarını engelleyecek veya kısıtlayacak etkenleri ortaya çıkararak çözüm üretmeye çalışır ve bu süreçte akademik çalışmalar da sürdürülür.

HEDEF

HEDEF

Bireyin psikolojik, sosyolojik ve akademik analizlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve en etkin uygulamalarla problemin çözülmesidir.

UYGULAMALARIMIZ

UYGULAMALARIMIZ

ETKİN MENTÖRLÜK SİSTEMİ (EMS )

17 SAAT HAFTALIK İNGİLİZCE EĞİTİMİ

BİLİM SINIFLARI

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARA HAZIRLIK

ROBOTİK VE KODLAMA ATÖLYESİ

MÜZİK, RESİM VE DRAMA ATÖLYELERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

HIZLI OKUMA

PERFORMANS KAPASİTE ARTTIRMA

“HER ÖĞRENCİ ÖZELDİR”
DÜŞÜNCESİ MERKEZE ALINARAK ŞEKİLLENEN

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Eğitim anlayışımız “her öğrenci özeldir” düşüncesi merkeze alınarak şekillenmiştir. Bu düşünce çerçevesinde her öğrenciye yaklaşım tarzımız, yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkmakta ve etkin eğitim modelinin uygun gördüğü uygulama kişiye özel olarak sürdürülmesi, özet olarak eğitim, öğretim ve danışmanlık faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi çalışmalarıdır.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

EĞİTİM FELSEFEMİZ

ÖNCELİKLE KENDİNİ VE ÜLKESİNİ GELİŞTİREN, BÖYLECE DÜNYAYI DEĞİŞTİREN BİREYLER YETİŞTİRMEK.

BIREYSEL EĞITIM-ÖĞRETİM VE DANIŞMANLIK YAPMAK.

ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİNİ, DUYUŞSAL VE BİLİŞSEL GELİŞİMİNİ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALMAK VE KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNİ SAĞLAMAK.

EĞITIM-ÖĞRETİM VE DANIŞMANLIK SÜRECİNİ VELİ - OKUL - ÖĞRETMEN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE YÜRÜTMEK.

ÖĞRENCİ GELİŞİMLERİNİ SADECE SINAVLARLA DEĞİL, DÜZENLİ ARALIKLARLA YAPILAN GÖZLEMLERLE DEĞERLENDİRMEK VE RAPORLAMAK.

KENDİSİ İLE YARIŞMALARINI, HEP DAHA İYİYİ VE İLERİYİ HEDEFLEMELERİNİ SAĞLAMAK.

DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ DE BİR ÖĞRENME SÜRECİ OLARAK GÖRÜP, BİREYSEL FARKLILIKLARI ORTAYA ÇIKARIR NİTELİKTE OLUŞTURMAKTIR.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Doğru, eksiksiz ve kalıcı öğrenme için, her birey özeldir düşüncesi ile “öğrenmeyi öğreten kolej” sözümüzle yola çıkıyoruz.
  • Etkin Eğitim Kurumları genel olarak Etkin Eğitim Modeli ile oluşturulmuştur. Kolejimiz de aynı model çerçevesinde çalışmalarını sürdürecektir. Bununla birlikte kolej yapısının heyecanı, dinamikliği, pratikliği, etkinliği ve aktifliği tüm programlar içerisinde yer alacaktır.

  • Okulumuz öğrencilerin gerek kişisel gerekse çevresel sorunları ile ilgili gereksinim duyduğu rehberlik hizmetini en kaliteli ve doğru şekilde öğrencilere sunmaktadır.

  • Doğru, eksiksiz ve kalıcı öğrenme için, her birey özeldir düşüncesi ile “öğrenmeyi öğreten kolej” sözümüzden yola çıkarak, sınırlı sayıda öğrenciye hizmet veren kurumumuzda, çağdaş, bilimsel ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim sistemi mevcuttur.

Eğitimimiz | Etkin Kolej Etkin eğitim modeli, Etkin Eğitim Kurumlarının tüm şubelerinde uygulanan özel bir modeldir.

Etkin Kolej