Etkin Kolej
İLKOKUL

“Yaşam Benim Keşfim”

Eğitimlerimiz ve danışmalık hizmetimiz ile tüm öğrencilerimiz kendine güvenen, farklı bakış açılarına sahip, merak eden, sorgulayan ve üreten ve bu şekilde etkili öğrenen bireyler haline gelirler. Eğitimimizdeki en önemli nokta, gerek öğretmenlerimizin gerekse danışmanlarımızın öğrencideki keşfetme isteğini ortaya çıkarması ve arttırmasıdır.

Çok boyutlu düşünen ve düşüncelerini özgürce ifade eden öğrenciler hayatı keşfederek öğrenirler.

İLKOKUL EĞİTİM SİSTEMİMİZ

İLKOKUL EĞİTİM

Deneyimli sınıf öğretmenleri ile,öğrencilerin anlama-kavrama, analiz sentez ve değerlendirme düzeyindeki beceri ve davranışlarını gözlemler ve ölçümler yaparak çocuklarımızın eksiklerini tespit ederiz. Çocuklarımızın bireysel gelişimlerini dikkatle inceleyerek, onlara bireysel çalışmalarla destekler, eksiklerini tamamlamalarına yardımcı oluruz. Dersleri eğlenceli hale getirmeye yönelik, uygun materyalleri seçmeye dikkat edip, çoklu zeka kurumuna göre etkili ve verimli ders işlenir. Merak uyandırmaya ve araştırmaya yönelik çalışmalar yapmaya, çocuklarımızın bildiklerini keşfedip bilmediklerine doğru kanat açmalarını sağlarız.

“HER ÖĞRENCİ ÖZELDİR”
DÜŞÜNCESİ MERKEZE ALINARAK ŞEKİLLENEN

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Eğitim anlayışımız “her öğrenci özeldir” düşüncesi merkeze alınarak şekillenmiştir. Bu düşünce çerçevesinde her öğrenciye yaklaşım tarzımız, yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkmakta ve etkin eğitim modelinin uygun gördüğü uygulama kişiye özel olarak sürdürülmesi, özet olarak eğitim, öğretim ve danışmanlık faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi çalışmalarıdır.

UYGULAMALARIMIZ

UYGULAMALARIMIZ

ETKİN MENTÖRLÜK SİSTEMİ (EMS )

17 SAAT HAFTALIK İNGİLİZCE EĞİTİMİ

BİLİM SINIFLARI

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARA HAZIRLIK

ROBOTİK VE KODLAMA ATÖLYESİ

MÜZİK, RESİM VE DRAMA ATÖLYELERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

HIZLI OKUMA

PERFORMANS KAPASİTE ARTTIRMA

Etkin Kolej
Etkin Mentörlük Sistemi (EMS)

Öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda onları geleceğe hazırlamak için geliştirdiğimiz Etkin Mentörlük Sistemi (EMS) Eskişehir’de ilk ve tektir. Yıl içerisinde etkin mentörlük sistemi ile çok sayıda test ve değerlendirme ile velilerimiz de etkin kılınmıştır.

İlkokul | Etkin Kolej Eğitimlerimiz ve danışmalık hizmetimiz ile tüm öğrencilerimiz kendine güvenen, farklı bakış açılarına sahip, merak eden, sorgulayan ve üreten ve bu şekilde etkili öğrenen bireyler haline gelirler.

Etkin Kolej